>

   

Nhiệt kế thông minh CellaTemp PX - Keller VietNam

Xuất Xứ:
GERMANY
Tình Trạng:
Mới :100%
Hãng sản xuất:
KELLER
Giá bán:
Liên hệ 0947 778 104
Mã sản phẩm:
Nhiệt kế thông minh CellaTemp PX

Nhiệt kế thông minh CellaTemp PX là Pyromet với tầm nhìn xuyên thấu kính hoặc điểm ngắm laser, đầu ra tương tự và acc giao diện IO-Link. theo tiêu chuẩn IEC 61131-9. Các pyrometer đúng cho mọi ứng dụng.

1. Mô tả

Nhiệt kế thông minh CellaTemp PX là một pyrometer kỹ thuật số để phát hiện nhiệt độ của các vật thể phi kim chủ yếu trong phạm vi từ 0 đến 1000 ° C. Cảm biến nhiệt độ phạm vi rộng cung cấp tính linh hoạt cho nhiều ứng dụng. Mục tiêu có thể được tập trung bằng cách nhìn xuyên thấu kính hoặc với đèn định vị LED để đánh dấu mục tiêu. Pyrometer có màn hình và bàn phím phía sau. Màn hình LED 4 chữ số sáng rõ có thể nhìn thấy từ xa. Trong chế độ hoạt động bình thường, màn hình hiển thị chỉ số nhiệt độ hiện tại. Màn hình cũng sẽ hiển thị các điều chỉnh tham số được thực hiện bằng bàn phím.

2. Tính năng, đặc điểm

 • Phạm vi 0 đến 1000 ° C
 • giao diện IO-Link hiện đại
 • Quang học có thể lấy nét, có thể thay thế cho phép điều chỉnh khoảng cách chính xác
 • Ống kính chính xác với lớp phủ chống phản xạ băng thông rộng
 • Màn hình LED dễ đọc từ xa
 • Tất cả các thông số và chức năng điều chỉnh thông qua bàn phím
 • Kiểm tra hiện tại có thể được áp dụng để thực hiện chẩn đoán
 • 1 đầu ra tương tự, 2 đầu ra chuyển đổi
 • Nguồn cấu hình tự do
 • Chức năng ATD để phát hiện nhiệt độ tự động

3. Tổng quang các model Nhiệt kế thông minh CellaTemp PX - Keller

Loại Nhiệt độ Spektralbereich Kiểu Thiết bị / Kiểu nhìn thấy mục tiêu Phạm vi đo Ống kính Khu vực tập trung Tỷ lệ khoảng cách
qua ống kính tia laser điểm máy quay video
PX 10 Keller 0 - 1000 ° C 08--14 quang phổ PX 10 AF 1 Keller PX 10 AF 1/L Keller PX 10 AF 1/C Keller 0 - 1000 ° C PZ 10.01 0,3 m - 50:01:00
PX 10 AF 2 Keller PX 10 AF 2/L Keller PX 10 AF 2/C Keller PZ 10,05 0,15 - 0,3 m 48:01:00
PX 13 Keller 500 - 1600 ° C 3.9 quang phổ PX 13 AF 1 Keller PX 13 AF 1/L Keller PX 13 AF 1/C Keller 500 -1600 ° C PZ 15,03 0,6 m - 45:01:00
PX 15 Keller 300 - 2500 ° C 4,6 - 4,9 quang phổ PX 15 AF 1 Keller PX 15 AF 1 / L Keller PX 15 AF 1 / C Keller 500 - 2500 ° C PZ 15,03 0,8 m - 70:01:00
PX 15 AF 2 Keller PX 15 AF 2 / L Keller PX 15 AF 2 / C Keller 300 -1300 ° C     45:01:00
PX 20 Keller 250 - 2500 ° C 1.1 - 1.7 quang phổ PX 20 AF 1 Keller PX 20 AF 1 / L Keller PX 20 AF 1 / C Keller 250 - 2000 ° C PZ 20.01 0,4 m - 175:01:00
PX 20 AF 2 Keller PX 20 AF 2 / L Keller PX 20 AF 2 / C Keller PZ 20,03 0,2 - 0,4 m 150:01:00
PX 20 AF 3 Keller PX 20 AF 3 / L Keller PX 20 AF 3 / C Keller PZ 20,06 1,2 m - 275:01:00
PX 20 AF 4 Keller PX 20 AF 4 / L Keller PX 20 AF 4 / C Keller PZ 20,05 0,2 m - 40:01:00
PX 20 AF 9 Keller PX 20 AF 9 / L Keller PX 20 AF 9 / C Keller PA 20,06 0,6 m - 380:01:00
PX 20 AF 5 Keller PX 20 AF 5 / L Keller PX 20 AF 5 / C Keller 350 - 2500 ° C PZ 20.01 0,4 m - 175:01:00
PX 20 AF 6 Keller PX 20 AF 6 / L Keller PX 20 AF 6 / C Keller PZ 20,03 0,2 - 0,4 m 150:01:00
PX 20 AF 7 Keller PX 20 AF 7 / L Keller PX 20 AF 7 / C Keller PZ 20,06 1,2 m - 275:01:00
PX 20 AF 8 Keller PX 20 AF 8 / L Keller PX 20 AF 8 / C Keller PZ 20,05 0,2 m - 40:01:00
PX 28 Keller 75 - 650 ° C 1,8 - 2,4 quang phổ PX 28 AF 10 Keller PX 28 AF 10 / L Keller PX 28 AF 10 / C Keller 75 - 650 ° C PZ 20,08 0,3 m - 48:01:00
PX 29 Keller 150 - 2000 ° C 1.8 - 2.2 quang phổ PX 29 AF 10 Keller PX 29 AF 10 / L Keller PX 29 AF 10 / C Keller 150 - 800 ° C PZ 20,08 0,3 m - 48:01:00
PX 29 AF 1 Keller PX 29 AF 1 / L Keller PX 29 AF 1 / C Keller 250 - 2000 ° C PZ 20.01 0,4 m - 210:01:00
PX 29 AF 2 Keller PX 29 AF 2 / L Keller PX 29 AF 2 / C Keller PZ 20,03 0,2 - 0,4 m 200:01:00
PX 29 AF 3 Keller PX 29 AF 3 / L Keller PX 29 AF 3 / C Keller PZ 20,06 1,2 m - 310:01:00
PX 29 AF 4 Keller PX 29 AF 4 / L Keller PX 29 AF 4 / C Keller PZ 20,05 0,2 m - 55:01:00
PX 29 AF 21 Keller PX 29 AF 21 / L Keller PX 29 AF 21 / C Keller 180 - 1200 ° C PZ 20.01 0,4 m - 60:01:00
PX 29 AF 22 Keller PX 29 AF 22 / L Keller PX 29 AF 22 / C Keller PZ 20,03 0,2 - 0,4 m 56:01:00
PX 29 AF 23 Keller PX 29 AF 23 / L Keller PX 29 AF 23 / C Keller PZ 20,06 1,2 m - 96:01:00
PX 30 Keller 500 - 2500 ° C 0,78 - 1,06 quang phổ PX 30 AF 1 Keller PX 30 AF 1 / L Keller PX 30 AF 1 / C Keller 500 - 2500 ° C PZ 20.01 0,4 m - 210:01:00
PX 30 AF 2 Keller PX 30 AF 2 / L Keller PX 30 AF 2 / C Keller PZ 20,03 0,2 - 0,4 m 200:01:00
PX 30 AF 3 Keller PX 30 AF 3 / L Keller PX 30 AF 3 / C Keller PZ 20,06 1,2 m - 310:01:00
PX 30 AF 4 Keller PX 30 AF 4 / L Keller PX 30 AF 4 / C Keller PZ 20,05 0,2 m - 55:01:00
PX 30 AF 5 Keller PX 30 AF 5 / L Keller PX 30 AF 5 / C Keller PA 20,06 0,6 m - 430:01:00
PX 35 Keller 600 - 3000 ° C 0,82 - 0,93 quang phổ PX 35 AF 1 Keller PX 35 AF 1 / L Keller PX 35 AF 1 / C Keller 600 - 3000 ° C PZ 20.01 0,4 m - 210:01:00
PX 35 AF 2 Keller PX 35 AF 2 / L Keller PX 35 AF 2 / C Keller PZ 20,03 0,2 - 0,4 m 200:01:00
PX 35 AF 3 Keller PX 35 AF 3 / L Keller PX 35 AF 3 / C Keller PZ 20,06 1,2 m - 310:01:00
PX 35 AF 4 Keller PX 35 AF 4 / L Keller PX 35 AF 4 / C Keller PZ 20,05 0,2 m - 55:01:00
PX 35 AF 5 Keller PX 35 AF 5 / L Keller PX 35 AF 5 / C Keller PA 20,06 0,6 m - 430:01:00
PX 40 Keller 500 - 3000 ° C 0,95 / 1,05 hai màu PX 40 AF 20 Keller PX 40 AF 20/L Keller PX 40 AF 20/C Keller 500 - 1400 °C PZ 20.08 0.3 m - ∞ 55:01:00
PX 40 AF 1 Keller PX 40 AF 1/L Keller PX 40 AF 1/C Keller 650 - 1700 °C PZ 20.01 0.4 m - ∞ 80:01:00
PX 40 AF 2 Keller PX 40 AF 2/L Keller PX 40 AF 2/C Keller PZ 20.03 0.2 - 0.4 m 75:01:00
PX 40 AF 3 Keller PX 40 AF 3/L Keller PX 40 AF 3/C Keller PZ 20.06 1.2 m - ∞ 120:01:00
PX 40 AF 10 Keller PX 40 AF 10/L Keller PX 40 AF 10/C Keller PZ 20.05 0.2 m - ∞ 20:01
PX 40 AF 13 Keller PX 40 AF 13/L Keller PX 40 AF 13/C Keller PZ 20.08 0.3 m - ∞ 55:01:00
PX 40 AF 21 Keller PX 40 AF 21/L Keller PX 40 AF 21/C Keller PA 20.06 0.6 m - ∞ 190:01:00
PX 40 AF 4 Keller PX 40 AF 4/L Keller PX 40 AF 4/C Keller 750 - 2400 °C PZ 20.01 0.4 m - ∞ 150:01:00
PX 40 AF 5 Keller PX 40 AF 5/L Keller PX 40 AF 5/C Keller PZ 20.03 0.2 - 0.4 m 140:01:00
PX 40 AF 6 Keller PX 40 AF 6/L Keller PX 40 AF 6/C Keller PZ 20.06 1.2 m - ∞ 240:01:00
PX 40 AF 11 Keller PX 40 AF 11/L Keller PX 40 AF 11/C Keller PZ 20.05 0.2 m - ∞ 35:01:00
PX 40 AF 14 Keller PX 40 AF 14/L Keller PX 40 AF 14/C Keller PZ 20.08 0.3 m - ∞ 100:01:00
PX 40 AF 22 Keller PX 40 AF 22/L Keller PX 40 AF 22/C Keller PA 20.06 0.6 m - ∞ 370:01:00
PX 40 AF 7 Keller PX 40 AF 7/L Keller PX 40 AF 7/C Keller 850 - 3000 °C PZ 20.01 0.4 m - ∞ 150:01:00
PX 40 AF 8 Keller PX 40 AF 8/L Keller PX 40 AF 8/C Keller PZ 20.03 0.2 - 0.4 m 140:01:00
PX 40 AF 9 Keller PX 40 AF 9/L Keller PX 40 AF 9/C Keller PZ 20.06 1.2 m - ∞ 240:01:00
PX 40 AF 12 Keller PX 40 AF 12/L Keller PX 40 AF 12/C Keller PZ 20.05 0.2 m - ∞ 35:01:00
PX 40 AF 15 Keller PX 40 AF 15/L Keller PX 40 AF 15/C Keller PZ 20.08 0.3 m - ∞ 100:01:00
PX 40 AF 23 Keller PX 40 AF 23/L Keller PX 40 AF 23/C Keller PA 20.06 0.6 m - ∞ 370:01:00
PX 40 AF 18 Keller PX 40 AF 18/L Keller PX 40 AF 18/C Keller PA 40.01 0.086-0.115 m 0.32 - 0.48 mm
PX 43 Keller 600 - 3000 ° C 0,95 / 1,05 hai màu PX 43 AF 20 Keller PX 43 AF 20/L Keller PX 43 AF 20/C Keller 600 - 1400 °C PZ 20.08 0.3 m - ∞ 30:1 / 150:1
PX 43 AF 1 Keller PX 43 AF 1/L Keller PX 43 AF 1/C Keller 650 - 1700 °C PZ 20.01 0.4 m - ∞ 45:1 / 230:1
PX 43 AF 2 Keller PX 43 AF 2/L Keller PX 43 AF 2/C Keller PZ 20.03 0.2 - 0.4 m 40:1 / 215:1
PX 43 AF 3 Keller PX 43 AF 3/L Keller PX 43 AF 3/C Keller PZ 20.06 1.2 m - ∞ 75:1 / 371:1
PX 43 AF 10 Keller PX 43 AF 10/L Keller PX 43 AF 10/C Keller PZ 20.05 0.2 m - ∞ 10:1 / 55:1
PX 43 AF 13 Keller PX 43 AF 13/L Keller PX 43 AF 13/C Keller PZ 20.08 0.3 m - ∞ 30:1 / 150:1
PX 43 AF 21 Keller PX 43 AF 21/L Keller PX 43 AF 21/C Keller PA 20.06 0.6 m - ∞ 95:1 / 500:1
PX 43 AF 4 Keller PX 43 AF 4/L Keller PX 43 AF 4/C Keller 750 - 2400 °C PZ 20.01 0.4 m - ∞ 50:1 / 350:1
PX 43 AF 5 Keller PX 43 AF 5/L Keller PX 43 AF 5/C Keller PZ 20.03 0.2 - 0.4 m 45:1 / 330:1
PX 43 AF 6 Keller PX 43 AF 6/L Keller PX 43 AF 6/C Keller PZ 20.06 1.2 m - ∞ 85:1 / 580:1
PX 43 AF 11 Keller PX 43 AF 11/L Keller PX 43 AF 11/C Keller PZ 20.05 0.2 m - ∞ 11:1 / 85:1
PX 43 AF 14 Keller PX 43 AF 14/L Keller PX 43 AF 14/C Keller PZ 20.08 0.3 m - ∞ 34:1 / 230:1
PX 43 AF 17 Keller PX 43 AF 17/L Keller PX 43 AF 17/C Keller PA 40.01 0.086-0.115 m 0.89-1.57x0.22-0.29 mm
PX 43 AF 22 Keller PX 43 AF 22/L Keller PX 43 AF 22/C Keller PA 20.06 0.6 m - ∞ 105:1 / 730:1
PX 43 AF 7 Keller PX 43 AF 7/L Keller PX 43 AF 7/C Keller 850 - 3000 °C PZ 20.01 0.4 m - ∞ 50:1 / 350:1
PX 43 AF 8 Keller PX 43 AF 8/L Keller PX 43 AF 8/C Keller PZ 20.03 0.2 - 0.4 m 45:1 / 330:1
PX 43 AF 9 Keller PX 43 AF 9/L Keller PX 43 AF 9/C Keller PZ 20.06 1.2 m - ∞ 85:1 / 580:1
PX 43 AF 12 Keller PX 43 AF 12/L Keller PX 43 AF 12/C Keller PZ 20.05 0.2 m - ∞ 11:1 / 85:1
PX 43 AF 15 Keller PX 43 AF 15/L Keller PX 43 AF 15/C Keller PZ 20.08 0.3 m - ∞ 34:1 / 230:1
PX 43 AF 18 Keller PX 43 AF 18/L Keller PX 43 AF 18/C Keller PA 40.01 0.086-0.115 m 0.89-1.57x0.22-0.29 mm
PX 43 AF 23 Keller PX 43 AF 23/L Keller PX 43 AF 23/C Keller PA 20.06 0.6 m - ∞ 105:1 / 730:1
PX 50 Keller 500 - 1400 ° C 0,95 / 1,555 hai màu PX 50 AF 1 Keller PX 50 AF 1/L Keller PX 50 AF 1/C Keller 500 - 1400 °C PZ 20.01 0.4 m - ∞ 80:01:00
PX 50 AF 2 Keller PX 50 AF 2/L Keller PX 50 AF 2/C Keller PZ 20.03 0.2 - 0.4 m 75:01:00
PX 50 AF 3 Keller PX 50 AF 3/L Keller PX 50 AF 3/C Keller PZ 20.06 1.2 m - ∞ 120:01:00
PX 50 AF 4 Keller PX 50 AF 4/L Keller PX 50 AF 4/C Keller PZ 20.05 0.2 m - ∞ 20:01
PX 60 Keller 300 - 1000 ° C 1.5 / 1.9 hai màu PX 60 AF 1 Keller PX 60 AF 1/L Keller PX 60 AF 1/C Keller 300 - 800 °C PZ 20.08 0.3 m - ∞ 39:01:00
PX 60 AF 11 Keller PX 60 AF 11/L Keller PX 60 AF 11/C Keller 400 - 1000 °C PZ 20.01 0.4 m - ∞ 60:01:00
Measurement parameters
Measuring range 300 - 1000 °C in several segments
Sensor InGaAs/ext. InGaAs photo diode
Spectral range 1.50 / 1.90 μm
Response time t98 ≤ 30 ms
Measurement uncertainty 1 % of temp. reading [°C]
Repeatability 2 K
Temperature coefficient 0.05 %/K
Resolution current output 0.2 K + 0.03 % of selected range
Resolution interface 0.1 K
Resolution display 1 K
Optical variants
Lenses Objektiv F50 PZ 20.08: Fokussierung 0,3 m - ∞
Electrical parameters
Analog output 0(4) - 20 mA linear, switchable, scalable
Resistance ≤ 500 Ω
Switching output 2 x Open Collector 24 V DC, ≤ 150 mA
Interface IO-Link
Power supply 24 V DC +10 % / -20 %
Current consumption ≤ 175 mA bei 24 V DC
Camera
Video output Composite PAL, 1 Vpp, 75 Ω
Features
Sighting option Through-the-lens-sighting, laser spot light, camera
Display 4-digit LED display red, digit-height 8 mm
Status display 4 x LED
Control elements 3 buttons
General parameters
Connection M12 Schraubverbindung 5-polig
Ambient temperature 0 - 65 °C
Storage temperature -20 - +80 °C
Permissible humidity 95 % r.H. max. (non-condensing)
Dimension Ø 65 mm x 220 mm (max. 277 mm)
Housing Stainless steel V2A (1.4305)
Protection class IP 65 acc. to DIN 40050
Weight approx. 0.9 kg
Adjustable parameters
Parameters Measuring range
Measured variable and scale of analog input and output signals
Smoothing filter
Memory operation mode
Hold time of the memory
Emissivity
Transmittance
Limits and operating mode of the alarm contacts
Parameters of the ATD function
Simulation of current and temperature
Temperature unit °C/°F
Measurement channel two-colour, single-colour 1 and single-colour 2
Threshold level of the contamination monitoring

in addition, for model with camera:
TBC function
White balance
Measuring point number
Functions
Overtemperature signal if the internal temperature exceeds 80 °C the analog output shows a value > 20.5 mA
Service function Simulation of a measured value or a current signal
ATD-(Automatic Temperature Detection) function Automatic temperature detection at discontinuous processes
Scope of delivery
Pyrometer CellaTemp PX
Anschlusskabel VK 02/L AF 1 (5 m)
Video cable VK 02/F (5 m) for model with built-in camera
Manual (short)
Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  10
 • Hôm nay:
  1419
 • Tuần này:
  5520
 • Tuần trước:
  44299
 • Tháng trước:
  45718
 • Tất cả:
  4544979
Video Clip

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Hotline: (+84) 947778104

Skype: anhho271192

Email: sale15@tmpvietnam.com

Website: www.tmpvietnam.com

hethongcongnghiep.com

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved