>

   

Keller Việt Nam - Đại lý chính thức Keller Việt Nam

Xuất Xứ:
GERMANY
Tình Trạng:
Mới :100%
Hãng sản xuất:
KELLER
Giá bán:
Liên hệ 0947 778 104
Mã sản phẩm:
Đại lý Keller tại Việt Nam

Công Ty TNHH TM & DV Tăng Minh Phát hân hạnh là nhà phân phối chính thức của Keller - Germany 

Thông tin hãng Keller ►TẠI ĐÂY

KELLER được tổ chức lại trong các lĩnh vực kinh doanh sau: Giải pháp gốm thông minh ICS, Giải pháp máy móc thông minh IMS, Giải pháp tự động hóa thông minh IAS và Giải pháp nhiệt độ hồng ngoại ITS

Đại lý Keller Việt Nam - Keller Viet Nam - Nhà phân phối chính thức Keller tại Việt Nam

Keller Việt Nam - Đại lý phân phối Keller tại Việt Nam

Ứng dụng của hãng Keller-Germany

+ Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng, bê tông

+ Ứng dụng công nghiệp Thủy Tinh

+ Ứng dụng công nghiệp Đúc kim loại

+ Ứng dụng công nghiệp ngành Thép

+ Nhà máy thiêu hủy

+ Công nghiệp ngành Nhôm

+ Ứng dụng Lò Nung

+ Ứng dụng nghành Gỗ Ván

Tổng quan các sản phẩm của Keller cung cấp

PX 35 AF 1 Measuring range: 600 - 3000 °C
Item No.: 1097799 Focus range: 0.4 m - ∞
  Measuring principle: one-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 35 AF 1/L Measuring range: 600 - 3000 °C
Item No.: 1098819 Focus range: 0.4 m - ∞
  Measuring principle: one-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 35 AF 1/C Measuring range: 600 - 3000 °C
Item No.: 1098820 Focus range: 0.4 m - ∞
  Measuring principle: one-colour
  Sighting Option: video camera
PX 35 AF 2 Measuring range: 600 - 3000 °C
Item No.: 1097801 Focus range: 0.2 - 0.4 m
  Measuring principle: one-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 35 AF 2/L Measuring range: 600 - 3000 °C
Item No.: 1098821 Focus range: 0.2 - 0.4 m
  Measuring principle: one-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 35 AF 2/C Measuring range: 600 - 3000 °C
Item No.: 1098822 Focus range: 0.2 - 0.4 m
  Measuring principle: one-colour
  Sighting Option: video camera
PX 35 AF 3 Measuring range: 600 - 3000 °C
Item No.: 1097803 Focus range: 1.2 m - ∞
  Measuring principle: one-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 35 AF 3/L Measuring range: 600 - 3000 °C
Item No.: 1098823 Focus range: 1.2 m - ∞
  Measuring principle: one-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 35 AF 3/C Measuring range: 600 - 3000 °C
Item No.: 1098824 Focus range: 1.2 m - ∞
  Measuring principle: one-colour
  Sighting Option: video camera
PX 35 AF 4 Measuring range: 600 - 3000 °C
Item No.: 1097805 Focus range: 0.2 m - ∞
  Measuring principle: one-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 35 AF 4/L Measuring range: 600 - 3000 °C
Item No.: 1098825 Focus range: 0.2 m - ∞
  Measuring principle: one-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 35 AF 4/C Measuring range: 600 - 3000 °C
Item No.: 1098826 Focus range: 0.2 m - ∞
  Measuring principle: one-colour
  Sighting Option: video camera
PX 35 AF 5 Measuring range: 600 - 3000 °C
Item No.: 1097806 Focus range: 0.6 m - ∞
  Measuring principle: one-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 35 AF 5/L Measuring range: 600 - 3000 °C
Item No.: 1098827 Focus range: 0.6 m - ∞
  Measuring principle: one-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 35 AF 5/C Measuring range: 600 - 3000 °C
Item No.: 1098828 Focus range: 0.6 m - ∞
  Measuring principle: one-colour
  Sighting Option: video camera
PX 36 AF 11 Measuring range: 650 - 3000 °C
Item No.: 1097807 Focus range: 0.2 m - ∞
  Measuring principle: one-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 36 AF 21 Measuring range: 650 - 3000 °C
Item No.: 1097808 Focus range: 0.12 m - ∞
  Measuring principle: one-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 36 AF 22 Measuring range: 650 - 3000 °C
Item No.: 1097809 Focus range: 0.033 - 0.045 m
  Measuring principle: one-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 1 Measuring range: 650 - 1700 °C
Item No.: 1097812 Focus range: 0.4 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 40 AF 1/L Measuring range: 650 - 1700 °C
Item No.: 1098829 Focus range: 0.4 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 1/C Measuring range: 650 - 1700 °C
Item No.: 1098830 Focus range: 0.4 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 10 Measuring range: 650 - 1700 °C
Item No.: 1097815 Focus range: 0.2 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 40 AF 10/L Measuring range: 650 - 1700 °C
Item No.: 1098835 Focus range: 0.2 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 10/C Measuring range: 650 - 1700 °C
Item No.: 1098836 Focus range: 0.2 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 11 Measuring range: 750 - 2400 °C
Item No.: 1097822 Focus range: 0.2 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 40 AF 11/L Measuring range: 750 - 2400 °C
Item No.: 1098847 Focus range: 0.2 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 11/C Measuring range: 750 - 2400 °C
Item No.: 1098848 Focus range: 0.2 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 12 Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1097828 Focus range: 0.2 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 40 AF 12/L Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1098859 Focus range: 0.2 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 12/C Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1098860 Focus range: 0.2 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 13 Measuring range: 650 - 1700 °C
Item No.: 1097816 Focus range: 0.3 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 13/L Measuring range: 650 - 1700 °C
Item No.: 1098837 Focus range: 0.3 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 13/C Measuring range: 650 - 1700 °C
Item No.: 1098838 Focus range: 0.3 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 14 Measuring range: 750 - 2400 °C
Item No.: 1097823 Focus range: 0.3 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 40 AF 14/L Measuring range: 750 - 2400 °C
Item No.: 1098849 Focus range: 0.3 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 14/C Measuring range: 750 - 2400 °C
Item No.: 1098850 Focus range: 0.3 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 15 Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1097829 Focus range: 0.3 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 40 AF 15/L Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1098861 Focus range: 0.3 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 15/C Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1098862 Focus range: 0.3 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 18 Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1097830 Focus range: 0.086-0.115 m
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 40 AF 18/L Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1098863 Focus range: 0.086-0.115 m
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 18/C Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1098864 Focus range: 0.086-0.115 m
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 2 Measuring range: 650 - 1700 °C
Item No.: 1097813 Focus range: 0.2 - 0.4 m
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 40 AF 2/L Measuring range: 650 - 1700 °C
Item No.: 1098831 Focus range: 0.2 - 0.4 m
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 2/C Measuring range: 650 - 1700 °C
Item No.: 1098832 Focus range: 0.2 - 0.4 m
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 20 Measuring range: 500 - 1400 °C
Item No.: 1097811 Focus range: 0.3 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 40 AF 20/L Measuring range: 500 - 1400 °C
Item No.: 1098945 Focus range: 0.3 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 20/C Measuring range: 500 - 1400 °C
Item No.: 1098944 Focus range: 0.3 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 21 Measuring range: 650 - 1700 °C
Item No.: 1097817 Focus range: 0.6 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 40 AF 21/L Measuring range: 650 - 1700 °C
Item No.: 1098839 Focus range: 0.6 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 21/C Measuring range: 650 - 1700 °C
Item No.: 1098840 Focus range: 0.6 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 22 Measuring range: 750 - 2400 °C
Item No.: 1097824 Focus range: 0.6 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 40 AF 22/L Measuring range: 750 - 2400 °C
Item No.: 1098851 Focus range: 0.6 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 22/C Measuring range: 750 - 2400 °C
Item No.: 1098852 Focus range: 0.6 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 23 Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1097831 Focus range: 0.6 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 40 AF 23/L Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1098865 Focus range: 0.6 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 23/C Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1098866 Focus range: 0.6 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 3 Measuring range: 650 - 1700 °C
Item No.: 1097814 Focus range: 1.2 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 40 AF 3/L Measuring range: 650 - 1700 °C
Item No.: 1098833 Focus range: 1.2 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 3/C Measuring range: 650 - 1700 °C
Item No.: 1098834 Focus range: 1.2 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 4 Measuring range: 750 - 2400 °C
Item No.: 1097818 Focus range: 0.4 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 40 AF 4/L Measuring range: 750 - 2400 °C
Item No.: 1098841 Focus range: 0.4 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 4/C Measuring range: 750 - 2400 °C
Item No.: 1098842 Focus range: 0.4 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 5 Measuring range: 750 - 2400 °C
Item No.: 1097820 Focus range: 0.2 - 0.4 m
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 40 AF 5/L Measuring range: 750 - 2400 °C
Item No.: 1098843 Focus range: 0.2 - 0.4 m
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 5/C Measuring range: 750 - 2400 °C
Item No.: 1098844 Focus range: 0.2 - 0.4 m
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 6 Measuring range: 750 - 2400 °C
Item No.: 1097821 Focus range: 1.2 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 40 AF 6/L Measuring range: 750 - 2400 °C
Item No.: 1098845 Focus range: 1.2 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 6/C Measuring range: 750 - 2400 °C
Item No.: 1098846 Focus range: 1.2 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 7 Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1097825 Focus range: 0.4 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 40 AF 7/L Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1098853 Focus range: 0.4 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 7/C Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1098854 Focus range: 0.4 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 8 Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1097826 Focus range: 0.2 - 0.4 m
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 40 AF 8/L Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1098855 Focus range: 0.2 - 0.4 m
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 8/C Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1098856 Focus range: 0.2 - 0.4 m
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera
PX 40 AF 9 Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1097827 Focus range: 1.2 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: through-the-lens
PX 40 AF 9/L Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1098857 Focus range: 1.2 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: laser spot light
PX 40 AF 9/C Measuring range: 850 - 3000 °C
Item No.: 1098858 Focus range: 1.2 m - ∞
  Measuring principle: two-colour
  Sighting Option: video camera

Keller Việt Nam - Đại lý chính thức Keller tại Việt Nam

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  4
 • Hôm nay:
  964
 • Tuần này:
  8602
 • Tuần trước:
  9869
 • Tháng trước:
  17329
 • Tất cả:
  434254
Kết nối với chúng tôi

Video Clip

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Hotline: (+84) 947778104

Skype: anhho271192

Email: sale15@tmpvietnam.com

Website: www.tmpvietnam.com

hethongcongnghiep.com

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved