>

   

Đại lý Matsushima Việt Nam - Matsushima Viet Nam

Hãng sản xuất:
Matsushima
Xuất Xứ:
JAPAN
Tình Trạng:
Mới :100%
Giá bán:
Liên hệ 0947 778 104
Mã sản phẩm:
Đại lý Matsushima Việt Nam

Công Ty TNHH hân hạnh là đại lý của phân phối chính thức của hãng MATSUSHIMA tại Việt Nam

Thiết bị tiêu biểu của MATSUSHIMA:

 • CONTINUOUS LEVEL MEASUREMENT
 • POINT LEVEL DETECTION
 • POWDER MEASUREMENT
 • BELT CONVEYOR PROTECTION
 • POSITION TRANSMITTER
 • ACTUATOR

 1. TỔNG QUANG Matsushima Viet Nam

CONTINUOUS LEVEL MEASUREMENT

Đại lý Matsushima Việt Nam - Matsushima Viet Nam

POINT LEVEL DETECTION

Đại lý Matsushima Việt Nam - Matsushima Viet Nam

POWDER MEASUREMENT

Đại lý Matsushima Việt Nam - Matsushima Viet Nam

BELT CONVEYOR PROTECTION

Đại lý Matsushima Việt Nam - Matsushima Viet Nam

POSITION TRANSMITTER

Đại lý Matsushima Việt Nam - Matsushima Viet Nam

ACTUATOR

Đại lý Matsushima Việt Nam - Matsushima Viet Nam

2. CÁC MODEL Matsushima Viet Nam

STT Tên tiếng vệt Model Hãng Vietnam
1 Công tắc báo mức dạng dây dẫn MAL-110 Matsushima Vietnam
2 Công tắc báo mức dạng dây dẫn MAL-120 Matsushima Vietnam
3 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26C1G Matsushima Vietnam
4 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26H1G Matsushima Vietnam
5 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26H2G Matsushima Vietnam
6 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26H2F Matsushima Vietnam
7 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26H3G Matsushima Vietnam
8 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26H3F Matsushima Vietnam
9 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26H3S Matsushima Vietnam
10 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26H7G Matsushima Vietnam
11 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26H7F Matsushima Vietnam
12 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26H7S Matsushima Vietnam
13 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm MWLM-FMP-M Matsushima Vietnam
14 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE92F Matsushima Vietnam
15 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE92S Matsushima Vietnam
16 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE92B Matsushima Vietnam
17 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE92SB Matsushima Vietnam
18 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE93F Matsushima Vietnam
19 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE93S Matsushima Vietnam
20 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE93B Matsushima Vietnam
21 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE93SB Matsushima Vietnam
22 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE95F Matsushima Vietnam
23 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE95S Matsushima Vietnam
24 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE95B Matsushima Vietnam
25 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE95SB Matsushima Vietnam
26 Thiết bị đo mức dạng cơ MDVC-2S2 Matsushima Vietnam
27 Thiết bị đo mức dạng cơ MDMC-2K Matsushima Vietnam
28 Thiết bị đo mức dạng cơ MDMC-2S Matsushima Vietnam
29 Thiết bị đo mức dạng cơ MDMC-4K Matsushima Vietnam
30 Thiết bị đo mức dạng cơ MDMC-4S Matsushima Vietnam
31 Thiết bị đo mức bằng cảm biến quang (bộ phát tín hiệu) MWBS-TR-02 Matsushima Vietnam
32 Thiết bị đo mức bằng cảm biến quang (bộ phát tín hiệu) MWBS-TR02Exd Matsushima Vietnam
33 Thiết bị đo mức bằng cảm biến quang (bộ nhận tín hiệu) MWBS-RC-02 Matsushima Vietnam
34 Thiết bị đo mức bằng cảm biến quang (bộ nhận tín hiệu) MWBS-RC-02Exd Matsushima Vietnam
35 Cảm biến báo mức đầy dạng cơ MFFC-20C Matsushima Vietnam
36 Cảm biến báo mức đầy dạng cơ AMDC-12C Matsushima Vietnam
37 Công tắc báo mức MFIP-031W Matsushima Vietnam
38 Bộ chuyển đổi tín hiệu công tắc báo mức AMVC-300 Matsushima Vietnam
39 Thiết bị đo nồng độ bụi khí thải PFM-M01E Matsushima Vietnam
40 Thiết bị đo nồng độ bụi khí thải PFM-M11P Matsushima Vietnam
41 Thiết bị đo nồng độ bụi khí thải PFM-M11PT Matsushima Vietnam
42 Thiết bị đo nồng độ bụi khí thải PFM-M01PEX Matsushima Vietnam
43 Thiết bị đo mức khí thải an toàn Sensor: PFM-M01PEx
Transducer: PFM-KCU01
Matsushima Vietnam
44   PFM-DSW10 Matsushima Vietnam
45 Cảm biến lưu lượng bằng sóng siêu âm MWFS-SW-02C Matsushima Vietnam
46 Cảm biến lưu lượng bằng sóng siêu âm MWFM-AN-01 Matsushima Vietnam
47 Thiết bị đo tốc độ băng tải ESPB-030 Matsushima Vietnam
48 Thiết bị đo tốc độ băng tải ESPB-041 Matsushima Vietnam
49 Cảm biến từ của thiết bị đo tốc độ băng tải TL-N20ME1 Matsushima Vietnam
50 Bộ đếm tốc độ băng tải ASTC-041 Matsushima Vietnam
51 Bộ đếm tốc độ băng tải hiển thị dạng led ESKB-610M Matsushima Vietnam
52 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRW-102 Matsushima Vietnam
53 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRW-122 Matsushima Vietnam
54 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRW-302 Matsushima Vietnam
55 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRW-322 Matsushima Vietnam
56 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRK-100 Matsushima Vietnam
57 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRB-100 Matsushima Vietnam
58 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRL-100 Matsushima Vietnam
59 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải SDP-13 Matsushima Vietnam
60 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRDP-200K Matsushima Vietnam
61 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRDP-200B Matsushima Vietnam
62 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRDP-200U Matsushima Vietnam
63 Công tắc bảo vệ băng tải dạng giật giây  ELAW-21 Matsushima Vietnam
64 Công tắc bảo vệ băng tải dạng giật giây  ELAW-31 Matsushima Vietnam
65 Công tắc bảo vệ băng tải dạng giật giây  ELAW-61P Matsushima Vietnam
66 Công tắc bảo vệ băng tải dạng giật giây  ELAM-21W Matsushima Vietnam
67 Công tắc bảo vệ băng tải dạng giật giây  ELAM-61W Matsushima Vietnam
68 Công tắc bảo vệ băng tải dạng giật giây  ELADP-22W Matsushima Vietnam
69 Công tắc bảo vệ băng tải dạng giật giây  ELADP-32W Matsushima Vietnam
70 Công tắc bảo vệ băng tải dạng giật giây  ELAM-62PW Matsushima Vietnam
71 Công tắc dừng khẩn cấp băng tải dạng dật giây ERTD-50 Matsushima Vietnam
72 Cảm biến báo rách băng tải SCPT Series Matsushima Vietnam
73 Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến báo rách băng tải AEDC-12LC2 Matsushima Vietnam
74 Công tắc báo lệch băng tải ELAP-20 Matsushima Vietnam
75 Công tắc báo lệch băng tải ELADP-22 Matsushima Vietnam
76 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-050 Matsushima Vietnam
77 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-060 Matsushima Vietnam
78 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-075 Matsushima Vietnam
79 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-090 Matsushima Vietnam
80 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-100 Matsushima Vietnam
81 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-105 Matsushima Vietnam
82 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-120 Matsushima Vietnam
83 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-135 Matsushima Vietnam
84 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-140 Matsushima Vietnam
85 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-150 Matsushima Vietnam
86 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-160 Matsushima Vietnam
87 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-180 Matsushima Vietnam
88 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-200 Matsushima Vietnam
89 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-050302H Matsushima Vietnam
90 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-060302H Matsushima Vietnam
91 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-075302H Matsushima Vietnam
92 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-090302H Matsushima Vietnam
93 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-100302H Matsushima Vietnam
94 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-105302H Matsushima Vietnam
95 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-120302H Matsushima Vietnam
96 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-135302H Matsushima Vietnam
97 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-140302H Matsushima Vietnam
98 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-150302H Matsushima Vietnam
99 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-160302H Matsushima Vietnam
100 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-180302H Matsushima Vietnam
101 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-200302H Matsushima Vietnam
102 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-120302H Matsushima Vietnam
103 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-045052H Matsushima Vietnam
104 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-050052H Matsushima Vietnam
105 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-060052H Matsushima Vietnam
106 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-075052H Matsushima Vietnam
107 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-090052H Matsushima Vietnam
108 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-100052H Matsushima Vietnam
109 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-105052H Matsushima Vietnam
110 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-120052H Matsushima Vietnam
111 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-135052H Matsushima Vietnam
112 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-140052H Matsushima Vietnam
113 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-160052H Matsushima Vietnam
114 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-180052H Matsushima Vietnam
115 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-200052H Matsushima Vietnam
116 Tủ điều khiển các thiết bị bảo vệ băng tải ELPP-22D Matsushima Vietnam
117 Tủ điều khiển các thiết bị bảo vệ băng tải ELPP-22DEX Matsushima Vietnam
118 Tủ điều khiển các thiết bị bảo vệ băng tải EB3C Matsushima Vietnam
119 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-0105 Matsushima Vietnam
120 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-0205 Matsushima Vietnam
121 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-0505 Matsushima Vietnam
122 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-0805 Matsushima Vietnam
123 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-1005 Matsushima Vietnam
124 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-2005 Matsushima Vietnam
125 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-4005 Matsushima Vietnam
126 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-8005 Matsushima Vietnam
127 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-12005 Matsushima Vietnam
128 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-16005 Matsushima Vietnam
129 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-20005 Matsushima Vietnam
130 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-30005 Matsushima Vietnam

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  982
 • Tuần này:
  982
 • Tuần trước:
  22614
 • Tháng trước:
  22614
 • Tất cả:
  4500243
Kết nối với chúng tôi

Video Clip

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Hotline: (+84) 947778104

Skype: anhho271192

Email: sale15@tmpvietnam.com

Website: www.tmpvietnam.com

hethongcongnghiep.com

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved